ANDERS FÄLDT  

 

Hvordan forklarer man noget der næsten ikke findes i vores bevidste hjerne, men betyder “ALT” i vores krop…? 

 

DEN BAGVEDLIGGENDE TANKE 

(3d tankegang) 

 

FORSTÅELSE 

  

AT LEVE I EN VIRKELIGHED, AF RET ELLER FORKERT, ER SINDSSYGT BEGRÆNSENDE. MENNESKER ER BLEVET AFLÆRT FRIHED, MEN DET ENESTE DE HAR BEHOV FOR, ER FRIHED! 

  

DE 5 BUD 

  

-  Ingenting er rigtigt, ingenting er forkert, alt er bare mere eller mindre produktivt. 

 

-   Ingenting er en ultimativ sandhed. 

 

-   Vi er så trætte af alle eksperter, der “ved”. Alle mennesker er nødt til at have muligheder og valg. Vi er nødt til at have nye skridt at tage i livet. 

 

-   Der skal altid være en vej at gå. Det sidste der må forlade mennesket, er håbet. 

 

-   Vi lever hellere i en virkelighed, hvor alt er muligt, end at leve i en virkelighed, hvor mange ting er helt umulige. 

 

3D TANKGANG (mennesker – samfund) 

 

-   Samfundet eksisterer i 2 dimensioner; 1) Fysisk og 2) Psykisk. 

 

-   Mennesket eksisterer i minimum 3 dimensioner 1) Fysisk, 2) Psykisk og 3) Emotionelt, omend (i min virkelighed) er der i alt 12 dimensioner. 

 

-   Denne diskrepans mellem individ og samfund giver en konflikt, der er ren “gift” for vores energisystem. Konflikt er altid årsagen til problemer/sygdomme i vores krop (Nu kan vi omsætte penge). 

 

-   Når vi har et system, der søger efter konflikter og orienterer sig efter ret/forkert, syg/rask, uddannet/uuddannet, rig/fattig, intelligent/dum mv., giver disse en KONFLIKT og “fucker” vores energisystem op (Nu kan vi omsætte penge). 

 

-   Forudsætningen for et monetært pengesystem er derfor konflikt. Den eneste måde, der kan “skabes” penge på, er gennem konflikt. Sygdommen ligger i konflikten, men også i det, at vi “fucker” mennesker op (Nu kan vi omsætte penge). 

  

-   Vi får derfor ikke et fungerende individ gennem et fungerende samfund. Vi får derimod et fungerende samfund gennem et fungerende individ. 

 

-   Vi kan ikke tale om sundhed i et samfund, der i bund og grund lider af sygdom (nu kan vi omsætte penge). 

 

- Eksperter er de “farligeste” mennesker i det moderne samfund, de hindrer dig fra at vide hvad du behøver og de hindrer dig fra at tænke selv (nu kan vi omsætte penge). 

 

- Universalløsning på alle problemerRo i det centrale nerve system (“hovedcomputeren”). 

  

KONFLIKT 

Konflikt / stress er forudsætningen for monetært pengesystem 

 

- Omvendt polarisering / O.P. = konflikt, menneskers energisystem virker som et batteri+ -, + -, + -, O.P. er at der er vendt batteri, + +, - -, + +.  

  

- O.P. gør at mennesker bliver “selv ødelæggende”, nej betyder ja, ja betyder nej. 

 

OG IGEN…, NU KAN VI OMSÆTTE PENGE. 

  

- Når vi laver et “konflikt samfund” bliver mennesker til “konflikt”, konflikt “fucker” vores energisystemet op, nu bliver vi syge mv. 

  

- Mennesker er superstjerner, men vi er selvødelæggende, så nu er vi superstjerner til at ødelægge os selv. 

 

- Når vi ikke forstår, laver vi en regel eller en lov, når vi har lavet en regel eller en lov, så behøver vi ikke forstå. 

 

- Ting og sager der ikke må være som det er, kommer aldrig at blive anderledes (konflikt). 

 

- I dag er det ikke intentionen i det der bliver sagt, gjort, publiceret mv. i dag er det modtageren der afgør hvad det betyder. 

 

- Hvis jeg ikke for lov at være syg, så får jeg ikke lov at være rask (konflikt). 

 

- Et udefineret problem har et uendeligt antal løsninger, da bliver intet løst (en måde at holde gang i konflikter). 

  

- Den største konflikt er ikke mellem 2 mennesker, den er mellem en menneske og sig selv. 

 

- Hvis du har nået alt du har planeret, så har du planeret for lidt. Mvh. Samfundet 

 

- Du kan ikke slippe ud af fængslet, hvis du ikke er klar over at du bor i det (samfund). 

 

- Stressfase / healingfase, sende / modtage. 

 

- Vi hælder vand i en spand, med hul i (samfund). 

  

- Trauma – et frosset øjeblik, hvor de fleste går udenfor sin krop / UDIN – Udefinerbart, Dramatisk, Isolerende, Nul strategi. 

  

- Vi (samfundet) kan ikke give et eneste øre til nogen, uden at det øret tages fra nogen anden, og denne nogen har arbejdet og sparet, de fleste forstår ikke / tænker ikke på hvordan det fungerer… 

 

DEN KVINDLIGE VIRKELIGHEDEN (puha, nu skal jeg passe på)

 

- Kvinder har 3 gange så mange kontakter mellem højre og venstre hjernehalvdel, derfor er kvinder bedre på argumentation og “split vision”. 

 

- Kvinder er uro, manden skal være ro (totempæl), nu skubber kvinden til manden, manden begynder gynge. Nu kan kvinden ikke stole på manden, nu har vi / I skabt uro. 

 

- Den unge kvinden skulle forløses af en den unge manden, den unge manden skulle forløses af en far. Nu har vi “fucket” far rollen op, så nu kan far ikke forløse den unge manden, så den unge manden kan ikke forløse den unge kvinden.  

 

- Kvinden i det moderne samfundet, har alle rettighederne. 

 

- Kvinden er den største skaberen, gi hende madvarer, hun laver fantastisk mad, giv hende et hus, hun laver et hjem, giv hende sperm, hun laver et barn. Kvinder er FANTASTISKE, mænd er bare små drenge! 

 

- Men…, kvinden skal forstå at du / I SKABER ham selv! 

 

- Kvinden lader sine batterier sammen, manden lader sine batterier alene, kvinden tolker dette som at “ham vil mig ikke”, IGEN - uro. 

 

- Manden skal / bør ikke dele sine bekymringer med sin kvinde, han skal / bør dele sine bekymringer med andre mænd, at dele bekymringer med kvinder skaber, IGEN – uro. 

 

-  Ca. 85 % af alle nyuddannede lærere og psykologer er kvinder, når drengen / unge manden får problemer, er det kvinder der skal hjælpe ham. I min verden er dette ikke muligt, et maskulint problem kan bare løses af maskulin energi. 

 

- Forskning viser at vi historisk aldrig talt så meget om sex som vi gør i dag, men vi har aldrig dyrket så lidt sex som vi gør i dag. Manden er ikke mand, kvinden er ikke kvinde længere.  

 

- Men…, det er ikke kvinderne jeg er efter, HVOR HAR MANDEN BLIVET AF…? 

 

- Vi har fjernet “ALLE” maskuline miljøer i vores samfund., vi er nødt til at reetablere disse, alt jeg laver i Sveog i DK er målsætningen MASKULINE MILJØER. 

  

- I det kvindlige samfund, vurderer vi mennesker efter hvad de siger – ikke efter hvad de laver. 

 

MEN HUSK NU, JEG / VI ELSKER VORES KVINDER.❤️ 

 

UDDANNELSE (i konflikt) 

 

- Theta – 0-7 år, theta betyder modtage / hypnose. Et barn har intet kritisk sans, samfundet begynder så tidlig som muligt at fylde barnet med den information samfundet har behov for at barnet ved, ikke hvad barnet behøver. 

 

- Limbisk system – 0-13/15 år, der lær barnet “ALT” hvad barnet behøver til resten af livet. Den primære opfostrer er samfundet, det der er lært i limbisk system kan kun ændres genom: ændre det du ved eller chok(now you’re stuck). 

 

- Enighed gør dum! 

 

- Læren om: ingenting (ro). 

 

-   Stol på dem der søger efter sandheden, tvivl på dem der siger, at de har fundet den. 

 

-   I dag er det uddannede mennesker, der uddanner mennesker til at blive uddannede. Det burde være erfarne mennesker, der uddanner mennesker til at blive erfarne. 

  

- Der er 9 x så mange kontakter fra mave til hjerne, end der er fra hjerne til mave (hjernen har ikke selvstændige tanker, alt er først en følelse, der efter en tanke. Derfor skal vi ikke tro på hvad vi tænker…)

 

- Derfor – skal vi lytte til hvad vi føler, ikke lytte til hvad vi tænker. Tanker er aldrig i NUET, følelsen er NU, en tanke er altid i fremtid eller bagtid. 

 

- Følelser er kroppens ord – kroppen kommunikerer med os / dig hele tiden ex. smerterubehagangst, sygdom alt det vi ikke vil ha, er bare kommunikation. Det er ikke der for at “drille os / dig” det er der for at du skal forstå. 

  

- Al uddannelse er til for at skabe arbejdskraft, men arbejdskraft er følgere (får). Det mennesket / samfund har behov for, er lederskab, altså mennesker der kan lede sig selv og derigennem lede andre (til at blive superstjerner). 

 

- Uddannelse er til for mennesker uden talent. 

 

- Du lærer intet fra eller om livet, hvis du tror, at du har ret hele tiden. 

 

- Mennesker der argumenterer, er ikke i stand til at lytte. 

 

- Visdom har intet med uddannelse at gøre. Visdom er kunsten at tænke selv, at være i stand til at lytte bagved det man hører, at se bagved det man ser, og at forstå bagved det man forstår. 

 

- Problemet i menneskers liv er ikke, hvad de ikke ved, problemet er, hvad de ved. 

 

- Svaret er ikke svaret, svaret ligger gemt i spørgsmålet, hvis du får et svar du ikke kan lige har du stillet forkert spørgsmål. 

 

- I dag lytter mennesker ikke for at forstå, men de lytter for at svare. 

 

- Paradigme – social smitte: Et mentalt program der har næsten eksklusiv kontrol over vores adfærd / 95-98 % af vores adfærd er vaner og et udtryk for vores paradigmer og ikke vores viden. 

 

- Børn kommer ikke på denne jord / verden for at blive lært, men for at lære ud. 

 

- Vi burde uddanne børn i MAGI, for børn er magi. 

 

- Aflære er det højeste niveau af læring.

 

- Livet er styret af: Beslutninger! 

 

- Den bedste beslutning: Fra nu af at holde fast i en smuk “state of mind”, tillad ikke ydre omstændigheder at bestemme, hvordan du har det. 

 

- Du kan bare bygge på succes, hvis du vil have det fantastiske liv. Det er til gengæld ikke muligt, hvis du fokuserer på, hvad der er forkert. 

  

- Hvis jeg har brugt 5 år på at lære mig noget, så bør jeg bruge 5 år på regne ud, hvorfor det er forkert (intelligens). 

 

- Mennesker skal ikke uddannes, mennesker skal lære sig. 

 

- Alle fantastiske ting mennesker har lavet på denne jordklode, er først tænkt i fantasi, inden de bliver lavet i virkeligheden. Hvad er så det vigtigste? Fantasi eller uddannelse? 

 

- Meningen med livet er at vokse og give videre. 

 

De mennesker der skaber mest modstand i os, er oftest de mennesker der kan lære os mest. 

 

- Fantasi er vigtigere end kundskab.  

 

- I det moderne samfund, er der kapløb et mellem katastrofe og uddannelse. Nogen gang tænker jeg at der borte vær lighedstegn mellem disse. 

 

- Uddannede mennesker har glemt hvordan man lytter med kroppen (følelsen). 

  

- Uddannelse får du gennem at læse det der står skrevet med småt, erfaring får du gennem at laˋ være. 

  

- Du kan ikke lære dig om verden / virkeligheden i en skole. 

  

- Den bedste lærer, lær ud fra hjertet, ikke fra bogen. 

 

- Jeg mener at mennesker har aldrig historisk set været så domme som de er i dag (pga. den måde vi uddanner dem på). 

  

- Alle er født lige (hvis de betaler for sig) vhSamfundet 

 

- Så frø. 

 

HEALING (Hvad er healing?) 

 

- Healing er den reneste form for kærlighed, du giver og giver uden at kræve noget tilbage samt EVIG TÅLMODIGHED! 

 

- At være i stand til at elske uden at ville eje. 

  

- Let, rolig, fredfyldt. 

  

- Healing er en SINDSTILSTAND, det er noget du er, ikke noget du gør/laver. 

  

- Det er noget, vi er født som, ikke noget vi lærer os, men uddannelse gør, at healingen træder i baggrunden. 

  

- Det vi i virkeligheden ER, “forsvinder”, når vi bliver uddannet. 

  

- MENNESKER ER SKABERE, vi skaber vores liv gennem vores energisystem. Energisystemet er en magnet, hvilket betyder, at du tiltrækker ALT, hvad der er i dit liv, du har skabt det selv. 

  

- Hjertet genererer 60 X så meget energi som hjernen gør.  

 

-   THE LAW OF ATTRACTION er en naturlov: 

1.Du tiltrækker hvad du frygter, føler og tænker. 

2. Vi er alle fødte superstjerner, du skal bare trække det ud af dig selv.  

3. Visualisér klart, præcist og ofte, og det vil blive din virkelighed.  

4. Visualisering virker, hvis du arbejder hårdt. 

5. Beslut dig for, hvad du vil være, hvem du vil være, og hvordan du vil opnå det.  

6. Som du tænker, skal du blive.  

7. Tillad ikke dine tanker at være på noget du ikke vil have. 

8. Lige(sindede) tiltrækker lige(sindede).  

9. Hvis du kan se det i dit sind, kan du holde det i din hånd. 

10.GRIB HVER MULIGHED DU HAR/FÅR! 

 

- Healing cyklus: 

 

Fase 1: Acceptere at det er som det er, tillade at det er som det er, tilgive at det er som det er (ting og sager der ikke må være som de er, kommer aldrig til at blive anderledes), elsk dig selv ligegyldig hvordan det er. 

 

Fase 2: Se virkeligheden anderledes. 

  

- Enten så forstår jeg mit problem, ellers så løser jeg det. 

 

Den eneste årsag til at forstå problemet, er at du tænker bruge det igen. 

  

-Hvis du forstår problemet, nu ejer / er du det. 

 

LEDERSKAB / PERSONLIGT ANSVAR 

 

- Hvis jeg vil ha et fantastisk liv, er jeg nødt til at være i stand til at lede mig selv til hvor jeg vil være. 

  

- Det selvhelbredende menneske, kun muligt hvis du kan lede dig selv der hen. 

 

Hvad du er vil altid mishage dig, hvis du vil være hvad du ikke er (tro mod dig selv). 

 

- Den der giver, er nødt til at sætte grænser, den der tar gør det meget sjælden. 

  

- Stol ikke på ord, stol kun på handling (manifestation). 

 

- Den positive tænkeren, ser det usynlige, føler det u grib bare, opnår det umulige. 

 

- Nogle mennesker giver sine bekymringer svømmeundervisning, i stedet for at drukne dem. 

  

- Fælden er nødt til at klappe. 

  

- Lederskab i det moderne samfund er at træde på andre så jeg ser bedre / større ud, virkelig lederskab er at så frø i mennesker så de vokser. 

  

- Hellere en hurtig dårlig beslutning, en en god langsom beslutning. 

 

- Jesus konflikt / blind tro. 

 

FORANDRING (Et andet ord for healing) 

 

MENNESKER ”SKAL” UDENFOR DERES / vores CONFORTZONE 

 

- Forandringsstige: 

 

1. Utilfredshed 

 

2. Beslutning 

 

3. Strategi 

 

4. Handling/manifestation 

 

- Det højeste niveau af dumhed er gøre det samme og forvente et andet resultat. 

 

- Handle inden du er klar / forberedt, vi laver vejen mens vi kører på den. 

 

- Blind tro  overbevisning, det er ikke tro der forandrer, det er overbevisning. Tro er den bevidste hjernen, overbevisning er den bevidste hjernen og det underbevidste (kroppen) sammen, det er magien. Tro er “sugercoating”… 

 

- The road of some day, leads to the town of nowhere. 

 

- Ny information / flytte sig. 

 

- Mennesker (vores energisystem) består af ca. 500 trillioner celler, vær celle har minus på indersiden, plus på ydersiden. Vær celle har ca. 1,4 volt af elektricitet500 trillioner X 1,4 volt = ca. 700 trillioner volt af ENERGI (powerhouse). 

 

- Hvis jeg får en diagnose, er det et resultat af det liv jeg lever og af den viden jeg har, så hvis jeg ikke ændrer den måde, jeg lever på og den viden jeg har, hvordan tror jeg så, at det skal ændres? (Løsning er ikke medicin. Medicin kan købe mig tid, men kan ikke løse mit problem). 

  

- Hvis vi i dag opfandt en “pille” der løste alle vores problem, gir den til lægemiddelindustrien, så blev den pakket langt væk. Det kan vi ikke leve af, vi behøver vores problemer, uden problemer – intet monetært penge system. 

 

- En afsløring: Alle løsninger findes allereden, det er bare ikke muligt i et konflikt samfund. 

  

- Sygdom, smerter, ubehag og alt det vi ikke vil ha, er der ikke for at drille mig. Min krop er utilfreds, og min opgave er derfor at finde ud af: HVORFOR? Det handler om kommunikation!!! 

 

- En af forudsætningerne for forandring er, at jeg indser, at den viden jeg har om noget, muligvis er forkert. 

 

- Meningen med livet er: Forandring/udvikling, hvis jeg har en virksomhed, et fodboldhold eller mit eget liv, er det nødvendigt, at der sker udvikling, ellers kommer der nogen og “blæser” forbi (status quo er farligt. 

 

- Mennesker der ikke udlever deres potentiale, kommer altid til at være utilfredse (gå fremad). 

 

- Stol ikke på ord, stol på handlinger (manifestation). 

  

- Magi (forandring) er ikke muligt i et “nej” – miljø. 

 

- Tidslinje. 

 

- Hver forandring vi laver, er det første trin, der bringer os tættere på angsten. En lille forandring giver angst, men LAV STORE FORANDRINGER, FOR DU KOMMER IKKE UDENOM ANGSTEN ALLIGEVEL, DU SKAL IGENNEM DET! 

 

DRØMME (Magi) 

 

- Virkeligheden er ikke virkeligheden, men drømme er virkeligheden. 

 

- Mennesker er nødt til at være “advokat” for, hvor de vil hen, ikke hvor de kommer i fra. 

 

- Drømme kan ikke være for store. Det største problem mange mennesker har, er, at de ikke tør drømme stort nok. 

 

- Vi skal lære vores børn at drømme stort (magi), go for it!! 

 

- Beslutning er det første skridtet mod forandring. 

 

- Den længste rejse begynder med ET skridt. 

 

- Du kan ikke helbredes i den samme miljø hvor du har blivet syg. 

 

- Hvorfor har vi et sprog? I min verden, FOR AT SKJULE FØLELSER! 

 

- Det mennesker fortæller dig, er kun vor deres bevidste hjerne har gået i baglås (blokeret energi), har ingenting med virkeligheden at gøre. 

 

- Hvis det mennesker fortæller mig er “rigtigt” så kom de ikke til mig, da løste de deres problem selv. 

  

- Vi skal ikke finde os selv, vi skal kreere os selv. 

 

- Opgaven er at finde menneskers behov, ved siden af hvad de fortæller. 

 

- 2 % tænker, 3 % tror de tænker, 95 % vil hellere dø, end ta konsekvenserne af deres tanker. 

 

TID, MULIGHEDER, VALG. 

 

VERKTØJER 

 

- HypnoseHypnose kan bruges ved alle former for ønskede forandringsprocesser. Forskning viser, at det har god effekt ved en lang række fysiske lidelser og psykiske problemer. Det du ser som dit liv, er et hypnotisk tilstand, hvis du vil opleve dit liv anderledes er du nødt til at ændre dit hypnotiske tilstand (hypnose er det stærkeste verktøjet). 

 

- Taknemmelighed: "Vi må indse, at det i hverdagen ikke er lykken, der gør os taknemmelige, men taknemmeligheden der gør os lykkelige!” 

 

- BønBønnen har en lang tradition inden for den kristne kirke, og man kan læse om bøn i forskellige passager i Bibelen. Bøn kan forstås som kommunikation med Gud, en kontakt mellem Gud og mennesket. Bøn kan være formet i ord, men kan også være ordløs. 

Den kan udføres alene eller sammen med andre. Bønner kan have mange forskellige former, for eksempel fadervor, bordbønner, tidebønner. De kan også bruges til forskellige anledninger og situationer (bøn behøver ikke ha med religion at gøre). 

 

- Meditation / selvhypnoseMeditation er nutidens betegnelse for en mental aktivitet, hvor den mediterende mentalt fokuserer på åndelige emner. Meditation er afledt af det latinske meditor og meditatio, der betyder "øver mig, forbereder mig til.  

 

- FasteFaste er frivillig afholdelse fra føde og i nogle tilfælde drikke og sex. Man kan faste af flere grunde: religiøse, medicinske eller helsemæssige (vandfaste). 

 

- Wim hof metodenI de senere år har Wim Hof metoden fået mere og mere opmærksomhed. Wim Hof metoden er karakteriseret ved to grundlæggende elementer, nemlig vejtrtrækningsøvelser og kuldetræning. 

 

- Buteyko metodenButeyko-metoden har fået sit navn efter den russiske læge Konstantin ButeykoButeyko-metoden består af en række vejrtrækningsøvelser og retningslinjer , som er specifikt designet til at reducere over-ånding (klinisk refereret til som ”kronisk hyperventilation”). Det er simpelthen en kendsgerning at mange mennesker trækker vejret for meget, hvilket ændrer de naturlige gaskoncentrationer i blodet, reducerer iltoptagelse til væv og organer, og skaber konstriktion/sammentrækning af den glatte muskulatur rundt om blodårer og luftveje. Dette kan lede til adskillige helbredsproblemer. For at afhjælpe disse helbredsproblemer er det nødvendigt at reducere vejrtrækningsvolumen ned til et normalt niveau samtidig med at man skifter fra mund til næsevejrtrækning. 

Ved at ændre dit vejrtrækningsmønster skaber du et solidt fundament for livslang sundhed og velvære. 

 

- METAsundhedMETAsundhed er en analysemodel, som forklarer den følelsesmæssige årsag til sygdom og symptomer (i min verden debedste forklaringsmodellen jeg set) . 

  

- TFT / EFTFlere millioner mennesker i Danmark og udlandet, har allerede benyttet sig af TFT (tankefeltterapi) og EFT (Emotionel Frihedsteknik), hvor de der igennem har fået det bedre. Da metoden er uden bivirkninger, er der ingen begrænsninger for hvad den kan bruges til. Hvis du har ubehag, hvad enten det er psykisk eller fysisk, så skal du overveje at prøve TFT/EFT. 

 

- Peek – state terapiPeak States vender op og ned på forståelsen af, hvordan vi mennesker får traumer, og hvordan vi kan helbrede os selv for dem. Ifølge Peak States stammer hovedparten af alle psykiske skader fra en fysisk skade opstået før fødslen eller i tiden omkring den. 

I terapimetoden Peak States, der er kommet til Danmark for relativt kort tid siden, går man ud fra, at psykiske skader kan være opstået lang tid før et menneskes fødsel. Ja, faktisk så langt tilbage som til æg og sædcelle. På vej ud af æggelederen kan ægcellen for ek­sem­pel have fået et stød, der bliver ved med at være der hele cellens liv. På samme måde som et menneske kan få et ar og gå rundt med det resten af livet. En fysisk skade på ægcellen viser sig senere i fostret. Men heldigvis er den menneskelige psyke så viseligt indrettet, at den gerne vil hele – hver eneste af os har denne sunde naturkraft inden i os. 

  

- TRE® metoden: TRE® (spændings- og traumeforløsende øvelser) er en simpel metode udviklet af David Berceli til at forløse kroniske spændinger, stress og traumer. Metoden består af syv øvelser. 

 

- Kranie - sakral terapi: Kranio-sakral terapi er en stille og blid behandlingsform, der aktiverer kroppens egen selvhelbredelse ved at fjerne restriktioner og balancere kroppen, så den kan heale naturligt. 

Der arbejdes med at finde og påvirke væsentlige hindringer for, at kraniet/hovedet og kroppen kan fungere. 

Det er tanken i kranio-sakral terapi, at terapeuten har en let og blid berøring ved behandlingen af det kranio sakrale system. Trykkene i er meget blide og rolige, så bindevævet om dine muskler og knogler giver slip af sig selv mere eller mindre. 

På den måde kan kroppen regenerere sin naturlige balance sammen med det centrale nervesystem. 

Den lette berøring kan let føre tankerne hen på healing, men generelt er der teknikker og tanker til grund for berøring, men på grund af den lette berøring er energiarbejde også blevet en del af kranio-sakral terapien. 

 

”Jo færre kræfter – jo bedre resultater” er mottoet. 

 

Der findes mange andre verktøjer der virker lige så godt – i min verden er det ikke hvad du laver, det er hvad du ER, når du laver det du laver (sindsstemning). 

  

DE 12 DIMENTIONER 

 

Fysisk 

Psykisk 

Emotionel 

Underbevidst 

Overbevidst 

Energi (uden krop) 

Solitude  

Jesus 

Reinkarnation  

Opstandelse 

Gud  

Gaia 

 

HYPNOTISKE FORSLAG 

  

STOP EXPECTING, START ACCEPTING, LIFE BECOMES SO MUCH EASIER. 

 

WHAT YOU RESISTPERCISTS. 

 

I DAG ER DE FLESTE SÅ UDDANNEDE, AT DE IKKE FORSTÅR! 

 

TIG NU STILLE (KVINDE) SÅ JEG KAN HØRE HVAD JEG FØLER / TÆNKER. 

  

JEG KAN FORKLARE DET FOR DIG, MEN JEG KAN IKKE FORSTÅ DET FOR DIG! 

  

NÅR DU TALER, GENTAGER DU KUN, HVAD DU ALLEREDE VED. 

 

HVIS DU LYTTER, ER DET MULIGT, AT DU LÆRER NOGET NYT! 

  

VÆR DEN DU HAVDE BEHOV FOR, DA DU VAR YNGRE! 

  

RO I DET CENTRALE NERVESYSTEM ER EN AF DE SMUKKESTE VISDOMS-JUVELER. DET ER RESULTATET AF EN LANG OG TÅLMODIG INDSATS AF SELVKONTROL. 

 

DE DER ER TOSSEDE NOK AT DE TROR DE KAN ÆNDRE PÅ VIRKELIGEHEDEN, ER OGSÅ DE DER LYKKES. 

  

ANGST: VI ER FØDT MED FRYGT FOR AT FALDE OG FRYGT FOR HØJE LYDE – ALT ANDET ER SOCIAL SMITTE. 

 

VELTALIGHED ER KUN TIL FOR – AT HINDRE ANDRE FRA AT SIGE NOGET. 

 

VELSIGNET ER DE DER KAN GIVE UDEN AT HUSKE, OG DE DER KAN MODTAGE UDEN AT GLEMME. 

  

I DET MODERNE SAMFUND, LYTTER VI KUN TIL DEM VI ER ENIGE MED (fordummende). 

  

VIDENSKABEN HAR KUN BEVIST EN TING, SIN EGEN UTILSTRÆKKELIGHED! 

 

DET ER DEN GROTTE VI ER BANGE FOR, SOM INDEHOLDER DEN GAVE VI HAR BEHOV FOR! 

 

TANKER ER SOM MUSKLER. 

  

AT PRØVE AT UNDGÅ ULYKKE, ER IKKE VEJEN TIL LYKKE. 

 

DU SER IKKE VERDEN SOM DEN ER, DU SER VERDEN SOM DU ER! 

  

VI UDDANNER MENNESKER I, AT LIVET ER KONKRET, MEN LIVET ER ABSTRAKT. NÅR VI OPDAGER DET, ER DER( RIGTIG LANG VEJ TILBAGE. 

 

EKSPERTER ER DE “FARLIGSTE” MENNESKER I DET MODERNE SAMFUND. DE FORHINDRER DIG FRA AT TÆNKE SELV, OG FORHINDRER DIG FRA AT KENDE DIT VIRKELIGE BEHOV. 

 

DET ER NEMMERE AT SNYDE MENNESKER END AT OVERBEVISE DEM OM, AT DE ER BLEVET SNYDT. 

  

I DET MODERNE PARADIGME TROR VI PÅ EKSPERTER, LÆGER, SCANNINGER, DIAGNOSER, VIDENSKAB MV./I DET MODERNE PARADIGME TROR VI IKKE PÅ: DET SELVHELBREDENDE MENNESKE, OS SELV, HEALING, MEDITATION, ENERGI, MEDMENNESKER, MILJØ MV. (Alt det der har virket i tusinder af år. 

  

JEG ER EN UENDELIG SJÆL MED UENDELIGT POTENTIALE. 

  

DIAGNOSE ER AFHÆNGIG AF STATUS QUO. 

  

HVAD ER VREDE: DET ER DEN BESTRAFFELSE DU GIVER DIG SELV, FOR HVAD NOGEN ANDEN HAR GJORT. 

 

HVEM HAR BEHOV FOR, AT JEG VED DET, JEG VED LIGE NU…? 

  

LEV DIT LIV INDEFRA UD, IKKE UDEFRA IND. 

 

MENNESKER TÆNKER I BILLEDER, IKKE I ORD. 

  

MENNESKER HØRER MED ØRET, MEN LYTTER MED DET UNDERBEVIDSTE. 

 

FOKUSÉR PÅ DIN KROP: ENERGI, VITALITET, STYRKE/DET KOMMER AT VISE SIG I DIT LIV, I DIT BUSINESS, I DIN OPLEVELSE AF DIG SELV. 

(Survival of the fittest). 

 

SELVKONTROL = RO I DET CENTRALE NERVESYSTEM. 

 

NÅR DU TALER GENTAGER DU BARE HVAD DU ALLEREDE VED, HVIS DU LYTTER ER DET MULIGT FOR DIG AT LÆRE DIG NOGET NYT. 

ANNERLEDES BETYDER IKKE FORKERT. 

 

HANDLING I HARMONI MED DIT MÅL. 

 

HVIS DU KAN GÅ PÅ VANDET, KOMMER MANGE MENNESKER AT SIGE AT: DU ER IKKE SÆRLIGT GOD TIL AT SVØMME. 

 

MAGI BEGYNDER I SAMME ØJEBLIK DU BESLUTTER DIG FOR: AT VÆRE DIG SELV. 

 

VI ER SÅ UDDANNEDE IDAG AT VI HAR AFLÆRT HVOR SIMPELT ALT ERMER UDDANNELSE, MER KOMPLICERET, SVÆRERE LIV.  

 

EN AF DE STØRSTE ÅRSAGERNE TIL AT MENNESKER MÅR DÅRLIGT, ER AT VI VURDERER NOGEN ANDENS OPFATTELSE OVER VORES EGEN. 

 

RESULTATET I DIT LIV = DIN SELVOPFATTELSE (Storhedsvanvid). 

  

MENNESKER HUSKER IKKE HVAD DU SIGER, DE HUSKER HVORDAN DU FÅR DEM AT FØLE SIG. 

 

FRIHED ER KUN TIL FOR DE ULIGTÆNKANDE. 

 

SANDHEDEN ER SIMPEL, HVIS DEN ER KOMPLICERET, KU ALLE FORSTÅ DEN. 

 

I DAG ER DER MANGE DER TALER SÅ HØJT, AT JEG IKKE KAN HØRE HVAD DE SIGER. 

 

STOL ALDRIG PÅ EN PERSON, DER IKKE STOLER PÅ ANDRE. 

  

PASSION – BENZIN TIL ET FANTASTIKT LIV. 

 

 

 

PROBLEMET I MENNESKERS LIV ER IKKE HVAD DER SKER, DET ER DEN MÅDE MENNESKER REAGERER PÅ DET DER SKER! 

 

 

 

Jeg har en listende følelse, af at i dag bliver den bedste dagen i mit liv, jeg mistænker at alt jeg laver kommer at virke lige som det er tænkt at det skal virke. Når jeg nu tænker efter, så tror jeg vær dag er det samme, jeg tror altid at det virker som det er tænkt. Derfor kan jeg lige så godt, ta det roligt, slappe af, være i ro...  

Overgive mig till mit eget liv, ta ansvar, være ledere, lade være med at reagere på det jeg ikke kan påvirke...jeg håber I kan finde samme følelse..  

Vi bestemmer selv... 

 

 

 

 

IF A MAN IS BORN IGNORANT TO PARENTS THAT ARE IGNORANT IN A SOCIETY THAT IS IGNORANT, LIVES A LIFE OF IGNORANCE AND EVENTUALLY DIES IN IGNORANCE, THEN IGNORANCE IS A NORM! 

 

THUS INDOCTRINATION CAN BE CALLED EDUCATION, HYPNOTISM CAN BE CALLED ENTERTAINMENT, CRIMINALS CAN BE CALLED LEADERS, AND LIES CAN BE CALLED TRUTH, BECAUSE HIS MIND WAS NEVER TRULY HIS OWN! 

 

  

Dette er et levende dokument for forståelse af 3d tankegang (FIGHTING FOR FREEDOM)