Presentation av föreningen: 

 

DET RÄTTA VIRKET 

Unikt Ärligt Enkelt 

Må bra..., fabriken 

 

Föreningen DET RÄTTA VIRKET, arbetar med/för det personliga välbefinnandet (glad, avslappnad och tillfreds), på det fysiska, psykiska och känslomässiga planet. "Vi" vill vara en motvikt till det stressamhället vi idag lever i. Det bästa skyddet til det , är medvetande, att förstå mekanismerna för vårt eget välbefinnande. Att vara i fysisk, psykisk och känslomässig balans, så vår kroppsliga system har optimal funktion. Vi tror människor är självläkande, om där är en produktiv miljö (balans) i våra fysiska, psykiska, känslomässiga sammanhang. 

 

Vi vill tillhandahålla information (medvetande), så individen har en bättre möjlighet att ta det personliga ansvaret, för det liv hon/han önskar sig.  

 

Våra verktyg är träning, kost, meditation, yoga, behandling, föredrag, samtal, retreats, kort sagt... INSPIRATION TILL DET PERSONLIGA ANSVARET (ledarskap). 

 

Søg på FB: Det Rätta Virket